Reesink Smart Farming

Reesink Smart Farming is gericht op precisielandbouw door innovatieve toepassing van GPS technologie, sensortechniek en dataverwerking. Precisielandbouw is een manier van werken waarbij percelen niet meer uniform worden bewerkt, maar
waarbij wordt ingespeeld op de variatie binnen het perceel. Zo wordt er plaatsspecifiek exact gedaan wat nodig is en dat draagt in hoge mate bij aan duurzamere landbouw. Met de combinatie van hardware, software en diensten die Reesink Smart
Farming levert, ondersteunen we agrariërs om dit succesvol in hun bedrijfsvoering te implementeren.

Vantage Agrometius B.V.

Molensteyn 48
NL-3454 PT De Meern
Nederland
KvK 50150545

Vantage Agrometius B.V.

Ambachtslaan 3246
3800 Sint-Truiden
België
KvK 140123938

RPR Leuven

Vantage Agrometius GmbH

Lippborger Strasse 26
D-59510 Lippetal-Herzfeld
Duitsland
KvK HRB 11800 Amtsgericht Arnsberg