MVO

Als algemeen MVO-uitgangspunt streeft Royal Reesink naar een financieel gezond bedrijf dat voldoende marge maakt om te kunnen blijven investeren in duurzame innovaties om zowel haar toeleveranciers als afnemers te ondersteunen bij het verduurzamen en het veiliger maken van de gehele waardeketen. Voor haar afnemers wil Royal Reesink de meest efficiënte en duurzame oplossing leveren, gericht op gebruikersgemak, total cost of ownership en lange termijn relaties.

Royal Reesink doet dit vanuit de volgende kerneigenschappen:

Kerneigenschappen.JPG

Bij het formuleren van het MVO-profiel is gekozen voor de ISO 26000 standaard, omdat deze in hoge mate ervan uitgaat dat elke onderneming haar eigen prioriteiten heeft, aan de hand waarvan een specifiek MVO-profiel opgesteld kan worden. Ook biedt ISO 26000 praktische handvatten om maatschappelijk verantwoord gedrag te integreren in bestaande strategieën, systemen, werkwijzen en processen van de onderneming. ISO 26000 is onderverdeeld in zeven kernonderwerpen:

• behoorlijk bestuur
• mensenrechten
• arbeidsomstandigheden
• milieu
• eerlijk zakendoen
• maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling
• eindgebruiker-/dealeraangelegenheden (volgens ISO 26000: consumentenaangelegenheden)

MVO_horizontaal.JPG

Van alle kernonderwerpen en voor Royal Reesink bijbehorende relevante issues zijn het huidige beleid, de reeds bestaande activiteiten en ambities in beeld gebracht. Ook heeft er een nulmeting plaatsgevonden. De kernonderwerpen behoorlijk bestuur, mensenrechten, eerlijk zakendoen, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling behoren al sinds het ontstaan van Royal Reesink tot onze normen en waarden en zijn bevestigd in een Code of Conduct die door alle medewerkers dient te worden gerespecteerd. Vanuit de holding worden deze onderwerpen bewaakt en verder uitgebouwd. Op basis van de diverse uitkomsten is een beleidsplan opgesteld, inclusief KPI’s, doelstellingen, acties en een tijdsplan.

Hieronder kunt u de directieverklaring ten aanzien van MVO, het Certificaat van goedkeuring en de CO2 EMA rapportage downloaden: