Uit onderzoeken van de Verenigde Naties blijkt dat in 2050 ruim negen miljard mensen moeten worden gevoed. De vraag naar voedsel, water en energie neemt drastisch toe. We staan samen voor grote uitdagingen. Royal Reesink werkt daarom samen met fabrikanten aan schonere, slimmere en efficiƫntere machines en processen.

De wereld ontwikkelt en verandert continue, in de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de CO2 uitstoot en het effect daarvan op aarde. Binnen Royal Reesink, de dochterondernemingen en de klanten groeide hierdoor de behoefte aan inzicht op de CO2 uitstoot en hoe dit gereduceerd kan worden. Lees hier alles over in ons CO2 Footprint reductie rapport 2019. Deze is indien gewenst ook beschikbaar in het Engels.

Alle bedrijfsactiviteiten van Royal Reesink hebben effect op het milieu, deze effecten worden zo laag mogelijk gehouden, dit doen wij door:

 • Verantwoord gebruik van de benodigde grondstoffen
 • Gebruik van materialen die minder milieubelastend zijn
 • Verantwoord omgaan met noodzakelijke gevaarlijke stoffen
 • Bewust beheer en beperking van afvalstromen.

Royal Reesink werkt volgens een milieu en managementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14064-1 2012 en ISO 50001. Door het doorlopen van de Plan-Do-Check-Act stuurcyclus wordt ervoor gezorgd dat er gewerkt wordt aan en voortdurende verbetering van onze Energie en CO2-prestaties.

mvo doel

Ons doel voor 2030 is een CO2 reductie van minimaal 49% ten opzichte van 2014. Dit willen wij bereiken door:

 • Inzet van zonnepanelen;
 • Zuinigere installaties, betere isolatie en LED-verlichting;
 • Minder CO2 uitstoot met ons wagenpark, onze mobiliteit;
 • Virtueel vergaderen in plaats van reizen;
 • Leasewagenbeleid moet voldoen aan minimaal label B;
 • Uitbreiding inkoop groene energie;
 • Meer recyclen door alternatieve verwerkingsmethode afval;
 • Optimaliseren van het klimaatbeheersingssysteem.

COyou2

Binnen Royal Reesink besteden we aandacht aan energiebesparing en hierin nemen we onze medewerkers mee. Om iedereen binnen Royal Reesink bewust te maken, te betrekken en te verleiden tot gedrag dat meehelpt aan de CO2 reductie is een actieplan opgesteld: COyou2. Samen kunnen wij CO2 reductie mogelijk maken.

co2 beeldmerk

De directie van Royal Reesink B.V. stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieu- en energiebeleid. De verklaring hiervoor is onderstaand te lezen in het Nederlands en Engels: