Logo's River

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink N.V. en River Acquisition B.V., een onderneming waarover een beleggingsconsortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners zeggenschap heeft en waarvan ook de bestaande houders van Aandelen Todlin N.V. en Navitas B.V. deel uitmaken, gezamenlijk aangekondigd voorwaardelijke overeenstemming te hebben bereikt over een voorgenomen aanbevolen openbaar bod op alle Aandelen, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, tegen een biedprijs van € 101 (cum dividend) per Aandeel in contanten.

Hieronder treft u de tot op heden uitgegeven publicaties aan. Middels de link zijn alle documenten te downloaden:
 

Persbericht d.d. 8 februari 2016 
Consortium van aandeelhouders onder leiding van Gilde Buy Out Partners is voornemens een aanbevolen openbaar bod in contanten uit te brengen op Royal Reesink 
Consortium led by Gilde Buy Out Partners to make a recommended cash offer for all Shares in Royal Reesink

Persbericht d.d. 7 maart 2016
Status update van het voorgenomen Bod door River Acquisition B.V. op alle Aandelen Royal Reesink N.V.
Status update on the intended Offer by River Acquisition B.V for all Shares in Royal Reesink N.V.

Persbericht d.d. 12 april 2016
Aanbevolen bod in contanten door river Acquisition B.V. op alle Aandelen Royal Reesink

Recommended cash offer by River Acquisition B.V. for all Shares in Royal Reesink

Persbericht d.d. 31 mei 2016
Status update in verband met het Bod door River Acquisition B.V. op alle Aandelen in Royal Reesink N.V.
Status update on the Offer by River Acquisition B.V. for all Shares in Royal Reesink N.V.

Persbericht d.d. 8 juni 2016
Percentage aandelen aangemeld onder aanbevolen openbaar bod op Royal Reesink bedraagt 90,3%
Percentage of shares tendered under the recommended public offer for Royal Reesink at 90,3%


Persbericht d.d. 10 juni 2016
River Acquisition doet aanbevolen openbaar bod op Royal Reesink gestand
River Acquisition declares its recommended public offer for Royal Reesink unconditional

Persbericht d.d. 24 juni 2016
Definitieve resultaten openbaar bod 96,1% van alle aandelen Royal Reesink gecommitteerd na afloop na-aanmeldingstermijn

Final offer results 96,1% of all Royal Reesink shares committed after post acceptance period

Persbericht d.d. 21 juli 2016
Beëindiging beursnotering van aandelen Royal Reesink op 17 augustus 2016
Delisting of Royal Reesink shares on 17 August 2016

Offer memorandum

Position Statement

Agenda Aandeelhouders Vergadering Royal Reesink N.V.

Advertentie Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink_FD 15 augustus 2017 betreft uitkoopprocedure door River Acquisition B.V.

Toelichting in verband met wijziging administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink

Uitspraak Ondernemingskamer inzake de uitkoopprocedure River Acquisition B.V.