Hier staan wij voor

Royal Reesink, een bedrijf dat uniek is in haar soort door de breedte van het machineaanbod, alsook de spreiding over sectoren en landen. Wereldwijd delen alle medewerkers gemeenschappelijke waarden die bepalend zijn voor hoe wij werken en wat wij daarbij belangrijk vinden.

Kernwaarden button.png

Royal Reesink heeft een lange en mooie historie met een goede reputatie. Iedereen die bij of voor Royal Reesink werkt, heeft een rol in de bescherming van deze goede reputatie. We willen er met elkaar voor zorgen dat we bij Royal Reesink op een eerlijke, prettige en veilige manier werken. Daarom hebben wij gedragsregels opgesteld en een klokkenluidersregegeling beschreven.

Gedragregels button.pngKlokkenluidersregeling button.png