Klokkenluidersregeling

‘Klokkenluiden’ betekent een zorg of probleem melden. Dit kan gaan over ernstige zorgen of problemen, of juist kleinere die niet zo ernstig lijken, maar wel de aandacht verdienen.

De Klokkenluidersregeling van Royal Reesink beschrijft op welke manier we omgaan met het melden van zorgen en problemen. We zorgen er zo voor dat iedere melding op een eerlijke en objectieve wijze wordt benaderd.

De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers van Royal Reesink ongeacht het soort dienstverband of functie, en moet door iedereen nageleefd worden. Derden mogen deze regeling ook gebruiken om incidenten te melden. Royal Reesink verwacht van het management op alle niveaus dat zij serieus en vertrouwelijk omgaan met meldingen en deze direct in behandeling nemen.

Deze regeling is gebaseerd op de Nederlandse en EU-wetgeving. Als de regels in strijd zijn met de wet in het land waar de medewerker werkt, geldt het plaatselijk recht.