01.03.2016

Royal Reesink publiceert prospectus inzake overstap notering naar Euronext Amsterdam

Royal Reesink publiceert prospectus inzake overstap notering naar Euronext Amsterdam
Datum

01-03-2016

Royal Reesink N.V. (“Royal Reesink”) kondigt de publicatie aan van het prospectus inzake de overstap van haar notering naar Euronext Amsterdam, een gereglementeerde markt die wordt beheerd door Euronext Amsterdam N.V. 

De notering aan Euronext Amsterdam van de certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink gaat naar verwachting op 9 maart 2016 van start. Met de notering van de certificaten van gewone aandelen aan Euronext Amsterdam (onder het symbool “ROYRE”, ISIN-code NL0000379303) zal de notering aan Alternext Amsterdam (onder het symbool “ALRRE”) beëindigd worden. Bestaande houders van certificaten van gewone aandelen hoeven geen actie te ondernemen in verband met deze overstap naar Euronext Amsterdam.

Het prospectus dat wordt uitgegeven in verband met de notering van de certificaten van gewone aandelen is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Royal Reesink te Apeldoorn en is tevens  beschikbaar op onze website (www.royalreesink.com). Royal Reesink zal geen nieuwe effecten uitgeven. Het prospectus heeft geen betrekking op een aanbieding van effecten.

De verwachte notering van certificaten van gewone aandelen aan Euronext Amsterdam vloeit voort uit de beslissing van Euronext om de multilaterale handelsfaciliteit Alternext Amsterdam op te heffen.

Zoals op 8 februari 2016 werd aangekondigd, bereidt River Acquisition B.V., een door een consortium van investeerders gecontroleerde vennootschap onder leiding van Gilde Buy Out Partners en dat tevens bestaat uit Todlin N.V. en Navitas B.V. (de “Bieder”), een aanbevolen openbaar bod in contanten voor op alle beursgenoteerde geplaatste certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink (de “Certificaten van Aandelen”) en alle niet-genoteerde geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink die niet zijn geregistreerd op naam van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink (de “Geregistreerde Aandelen” en tezamen met de Certificaten van Aandelen, de “Aandelen”). Royal Reesink en de Bieder zijn overeengekomen dat, indien de Bieder ten minste 95% van de Aandelen verwerft, exclusief Aandelen gehouden door Royal Reesink en haar dochtermaatschappijen, en het openbare bod door de Bieder gestand wordt gedaan, Royal Reesink voornemens is de notering van de Certificaten van Aandelen aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk na afwikkeling van het bod te beëindigen.

Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren.

Apeldoorn, 1 maart 2016                                   

Directie Royal Reesink N.V.

 

Download PDF (NL)

Download PDF (ENG)

Prospectus 2016

Terug