19.02.2016

Duidelijke stijging bedrijfsresultaat

Duidelijke stijging bedrijfsresultaat
Datum

19-02-2016

Royal Reesink maakt vandaag in verband met een binnenkort te verschijnen prospectus in het kader van de overgang van de notering naar Euronext Amsterdam vervroegd voorlopige resultaten over 2015 bekend.      

Voorlopige resultaten 2015

De voorlopige geconsolideerde omzet over 2015 kwam uit op € 489,5 miljoen, een stijging van 3,4% (2014: € 473,2 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 1,5%. De omzet van Reesink Equipment steeg met 3,5% naar € 436,4 miljoen (2014: € 421,7 miljoen). Autonoom steeg de omzet van Reesink Equipment met iets meer dan 2%. De omzet van Reesink Industries steeg met 3,6% van € 50,7 miljoen naar € 52,5 miljoen. Autonoom leverde Reesink Industries 4,3% omzet in.

Het voorlopig bedrijfsresultaat exclusief rente en afschrijvingen (EBITDA) steeg met 10% naar € 30,8 miljoen (2014: € 28,0 miljoen). Deze stijging werd met name gerealiseerd door Reesink Material Handling Equipment. Gunstigere marktomstandigheden in combinatie met meer focus op verhuur en service sorteerden effect. Ook noteerden Reesink Construction Equipment en Reesink Industries (lichte) stijgingen. De EBITDA-bijdrage van Reesink Green Equipment was gelijk aan vorig boekjaar. De bijdrage van landschappelijk onderhoud en de Kazachstaanse activiteiten van CT Agro stegen. Vooral onze Nederlandse en Belgische agrarische activiteiten hadden het lastiger.Het voorlopig bedrijfsresultaat (EBIT) over 2015 bedroeg € 19,5 miljoen (2014: € 17,5 miljoen), een stijging van 11,4%. De diverse projecten en enkele organisatorische aanpassingen hebben geleid tot € 1,2 miljoen aan kosten met een éénmalig karakter.

Het voorlopig nettoresultaat ad € 11,1 miljoen was 25% hoger dan in 2014 (€ 8,9 miljoen). De financieringslasten waren, mede door de kosten van de in 2015 afgeronde herfinanciering, € 0,4 miljoen hoger. Naar verwachting zal het saldo van resultaten uit beleggingen en waarderingen onroerend goed € 0,7 miljoen negatief bedragen (2014: € 1,8 miljoen negatief). Op basis van het voorlopig nettoresultaat bedraagt de winst per aandeel € 8,59 (2014: € 7,10).

De definitieve resultaten over 2015 kunnen afwijken van deze voorlopige resultaten omdat het reguliere jaarafsluitingsproces inclusief accountantscontrole nog niet is afgerond. De in dit persbericht opgenomen cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De definitieve jaarcijfers over 2015 van Royal Reesink N.V. worden 4 april 2016 vóór beurs gepubliceerd.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 25 mei 2016 en vangt aan om 14.00 uur. Locatie: Rosarium, Amsterdam.

Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren.

Apeldoorn, 19 februari 2016         

Directie Royal Reesink N.V.

 

Download PDF (NL)

Download PDF (ENG)

 

 

Terug