21.04.2016

Stijging omzet en winstgevendheid

Stijging omzet en winstgevendheid

De geconsolideerde omzet over het eerste kwartaal bedroeg € 127,0 miljoen; een stijging van 6,2%. Autonoom steeg de omzet met bijna 2%. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met bijna 3% terwijl het bedrijfsresultaat voor rente (EBIT) met 10% steeg. In het bedrijfsresultaat zijn € 1,0 miljoen (2015: €0,3 miljoen) éénmalige kosten verwerkt. In 2016 hielden deze kosten verband met de projecten in het kader van de overgang beursnotering (prospectus/IFRS), het openbaar bod door River Acquisition B.V. en acquisities. Het bedrijfsresultaat ‘like-for-like’[2] over het eerste kwartaal 2016 was fractioneel hoger ten opzichte van het eerste kwartaal 2015.

Reesink Equipment

De omzet van Reesink Equipment was licht hoger. Autonoom was de omzet over het eerste kwartaal fractioneel hoger. Wel zitten er grote verschillen in de ontwikkelingen bij de divisies.

Reesink Green Equipment
Reesink Green Equipment realiseerde vorig jaar in het eerste kwartaal nog een belangrijke stijging van de omzet. Dit jaar daalde de omzet over het eerste kwartaal licht. Autonoom daalde de omzet duidelijk. De agrarische markt heeft wereldwijd te kampen met de gevolgen van de lage opbrengstprijzen van landbouwproducten en dan in Europa met name met de lage melkprijzen. De omzet in Kazachstan en Turkije is, zoals gewoonlijk, in het eerste kwartaal nog vrij beperkt. De omzet van machines en toebehoren voor landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park daalde ook in het eerste kwartaal. Vorig boekjaar werd in de vergelijkbare periode de grootste order ooit uitgeleverd. Reesink Green Equipment was wel in staat de daling van de omzet deels te compenseren met betere marges.

Reesink Construction Equipment
Reesink Construction Equipment had een sterk hogere omzet dan in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Daarentegen daalde de omzet van Huur&Stuur licht. Ultimo het eerste kwartaal was de orderportefeuille goed gevuld. Door de verandering in de omzetmix daalde de brutomarge in procenten van de omzet maar is er tevredenheid over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal.

Reesink Material Handling Equipment
Reesink Material Handling Equipment realiseerde over het eerste kwartaal een duidelijk hogere omzet. De omzet in Nederland steeg zelfs sterk, terwijl de omzet in België belangrijk steeg. In Duitsland was, mede door het ontbreken van enkele grote deals, de omzet belangrijk lager. De stand van de orderportefeuille van Reesink Material Handling Equipment was ultimo kwartaal duidelijk hoger. Zowel de omzet uit verkoop van material handling alsook de omzet van service/onderdelen stegen duidelijk. De omzet uit verhuur steeg licht. De hevige concurrentie speelt nog wel parten bij het handhaven van de brutomarge in procenten van de omzet maar al met al is het een goede start van het jaar.

Reesink Industries

De omzet van Reesink Industries steeg, mede door de voeging van de activiteiten van IMAV-Hydraulik en meer tonnage bij de staalactiviteiten, belangrijk. Autonoom steeg de omzet licht. Bij Motrac Hydraulics bleef de afzet van IMAV-hydrauliek zich goed ontwikkelen terwijl in Duitsland de afzet van hydraulische componenten en systemen naar de agrarische en maritieme OEM-klanten daalden. In Nederland bleef de omzet op niveau. Bij Reesink Staal steeg het volume en was ook het prijsniveau gering hoger maar nog altijd op een zeer laag niveau. De opbrengsten uit bewerkingen stegen aanzienlijk. De verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen heeft het aanhoudend moeilijk. 

Marktontwikkelingen en vooruitzichten 2016

Zoals wij in ons persbericht van 4 april jl. schreven, zullen in 2016 eindmarkten waarin Royal Reesink opereert onverminderd dynamisch en uitdagend blijven. Bij Reesink Green Equipment blijft naar verwachting in de agrarische sector sprake van een beperkte financiële liquiditeit die belemmerend werkt voor de investeringsbereidheid van agrariërs en loonwerkers. Voor Reesink Green Equipment zal de nadruk verder sterk liggen op reductie van het werkkapitaal en het in de hand houden van kosten. Wel zal er worden geïnvesteerd in het uitbouwen van de precisielandbouw. Daarnaast zal er het komende jaar in Kazachstan een uitdaging liggen gezien de impact van de lage olieprijzen op het overheidsbudget en de fluctuaties van de Tenge. Bij de divisies Reesink Construction Equipment en Reesink Material Handling Equipment zal naar verwachting de vraag naar flexibiliteit blijven toenemen, hierop zal met de verhuuractiviteiten ingespeeld moeten worden. Binnen Reesink Industries zal met de afronding van de integratie van IMAV-Hydraulik in Motrac Hydraulik GmbH de focus verlegd worden naar het verder uitbouwen van de activiteiten. De volatiliteit van de staalprijzen maakt het lastig een voorspelling van de ontwikkeling van het resultaat van de staal gerelateerde activiteiten te geven. Verwacht wordt dat de hydrauliek sector stabiel blijft. Door het tijdig inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en door een goede spreiding van onze activiteiten zal 2016 naar verwachting een solide ontwikkeling laten zien. Eventuele gerichte acquisities kunnen de omzet en resultaten in 2016 een extra positieve impuls geven.

Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren.

Terug