07.01.2022

Mededeling Raad van Commissarissen

Mededeling Raad van Commissarissen

Gerrit van de Scheer heeft besloten om per 1 januari 2022 af te treden als lid van de Raad van Commissarissen van Royal Reesink B.V.. Hoewel zijn besluit wordt betreurd, respecteren wij de keuze van Gerrit. In de bijna 23 jaar dat Gerrit van der Scheer betrokken was bij Royal Reesink, waarvan 13 jaar als CEO, heeft hij een significante bijdrage geleverd aan het succes van het bedrijf en wij wensen hem dan ook veel succes in de toekomst.   

Daarnaast delen we mee dat na drie termijnen als voorzitter van de Raad van Commissarissen, Cees Veerman besloten heeft om andere initiatieven na te streven, met ingang van 1 januari 2022. We willen Cees graag bedanken voor het ondersteunen van Royal Reesink met zijn uitgebreide kennis. 

Namens de Raad van Commissarissen, 

Michiel Jaski
Chairman Supervisory Board a.i. 

Terug