13.12.2022

Footprint 2021

Footprint 2021

De wereld ontwikkelt en verandert continu. Deze verandering is zowel positief als negatief. Met elke verandering wordt er meer en meer duidelijk. Over hoe iets gebeurt, maar vooral wat het gevolg is. In de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over CO2 uitstoot en het effect daarvan op aarde. Binnen Royal Reesink B.V., de dochterondernemingen en de klanten groeide hierdoor de behoefte aan inzicht op de CO2 uitstoot en hoe dit gereduceerd kan worden.

Royal Reesink B.V. is in 2015 gestart met een nulmeting over 2014 waarmee de CO2 footprint van het gehele bedrijf is bepaald. Een CO2 footprint is een hulpmiddel dat inzicht biedt op de CO2 uitstoot van de gehele onderneming en dient als basis waar vanuit het actieplan wordt opgezet om de CO2 uitstoot te reduceren. Om een nog beter beeld te krijgen van de totale CO2 footprint is bij de inventarisatie over 2016 de scope uitgebreid en zijn de meeste onderdelen van de CO2 prestatieladder Scope 3 meegenomen. Daarnaast is het CO2 Footprint rapport uitgebreid met onderdelen die vanuit de ISO 50001 vereist zijn.

In dit rapport wordt toelichting gegeven op de opbouw van de organisatie, zowel organisatorisch als met betrekking tot CO2 en energiemanagement. Vervolgens worden de resultaten van de CO2 emissies over 2021 toegelicht en de gebruikte methodes. Daarna zullen de energieplanning en reductieplannen omschreven worden, aansluitend implementatie en uitvoering.

Klik hier voor de volledige footprint. 

Terug