Raad van Commissarissen

De heer C.P. Veerman (1949), NL

CVeerman_website 2

Benoemd op/tot:

08/05/2008 / Periodiek aftredend AvA 2020

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:
CEO Bracamonte B.V.
Hoogleraar Universiteit van Tilburg en Wageningen Universiteit
Oud-minister L&V

Belangrijke (neven)functies:
Voorzitter Stichting Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT)
Voorzitter Agricultural Markets Task Force (AMTF) in opdracht van Europese Commissie
Voorzitter Projectcommissariaat Noord/Zuidlijn
Voorzitter Stichting Groenfonds
Voorzitter FoodFirst Coalition

Andere commissariaten:
- Lid Raad van Commissarissen KDS/Merita

 

Mevrouw R.M. Bergkamp (1959), NL

R. Bergkamp_Website

Benoemd op/tot:
20/05/2015 / Periodiek aftredend AvA 2019

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:
Provinciesecretaris en Algemeen directeur van de provincie Noord-Holland
Oud-Directeur VEWIN (Vereniging van waterbedrijven in Nederland)
Oud-voorzitter Akkerbouwproductschappen
Oud-directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie op het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie
Oud-directeur-generaal op het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Belangrijke (neven)functies:
Lid van de Adviesraad Animal Sciences Group
Lid van het Audit Committee van het Ministerie van Financiën
Lid van het Landelijk Bestuur van Veilig Verkeer Nederland
Lid Raad van Toezicht Wellant College
Lid Raad van Toezicht Voedingscentrum
Lid (niet-wetenschappelijk) van de Koninlijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Andere commissariaten:
Parnassia Groep (tot 1-11-2016)

De heer H.A. van Beuningen (1970), NL

H. van Beuningen

Benoemd op/tot:
25/05/2016 / Periodiek aftredend AvA 2020

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:
Lid directie Teslin B.V.

Functies, voor zover van belang voor de vervulling van het commissariaat:
Lid Raad van Toezicht Van Gogh museum

Andere commissariaten/Raden van Advies:
-

De heer B.T. Molenaar (1953), NL

B. Molenaar_zw

Benoemd op/tot:
25/05/2016 / Periodiek aftredend AvA 2020

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:
Directeur Gilde Buy Out B.V.

Belangrijke (neven)functies:
-

Andere commissariaten:
Koninklijke Ten Cate N.V.
Teleplan International B.V.
 

De heer A.J. Hendrikse (1954), NL

A. Hendrikse_zw

Benoemd op/tot:
25/05/2016 / Periodiek aftredend AvA 2020

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie:
Lid groepsdirectie Nijhof-Wassink Groep

Belangrijke (neven)functies:
Lid bestuur Stichting Mensen voor Mensen

Andere commissariaten:
Voorzitter Raad van Commissarissen Nolten Groep B.V.