Verantwoord ondernemen

De wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. Bovendien zal de middenklasse de komende 15 tot 20 jaar groeien van 2 tot 5 miljard mensen. Er wordt verwacht dat wereldwijd de vraag naar voedsel 35% toeneemt, de vraag naar water 40% en naar energie 50%.

Dit stelt de wereld voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Royal Reesink wil bijdragen aan het veranderen van de wereld. De uitdagingen zijn dan ook één-op-één door te vertalen naar de activiteiten van Royal Reesink:

Duurzaam  Zuinig op de wereld   Smart Solutions