Duurzaamheid, onze uitdaging

duurzame uitdaging agrometiusDe wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. Bovendien zal de middenklasse de komende 15 tot 20 jaar groeien van 2 tot 5 miljard mensen. Er wordt verwacht dat wereldwijd de vraag naar voedsel 35% toeneemt, de vraag naar water 40% en naar energie 50%.

Dit stelt de wereld voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Royal Reesink wil bijdragen aan het veranderen van de wereld. De uitdagingen zijn dan ook één-op-één door te vertalen naar de activiteiten van Royal Reesink.

Leefomgeving
Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van zorg voor het milieu alleen. Het gaat om het behoud van onze totale leefomgeving. De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere machines en processen zal alleen maar toenemen.

Slimme oplossingen
Met slimme toepassingen kan bijvoorbeeld materiaalverspilling worden teruggebracht, brandstofverbruik en uitstoot verminderd en het aantal vervoerbewegingen beperkt. Door het aanbieden van innovatieve en duurzame oplossingen kan Royal Reesink een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de wereld voor staat. We zijn steeds op zoek naar innovaties die goed zijn voor mens en milieu. Hierbij richten we ons op robotisering, technische doorontwikkeling, connectiviteit van machines en (big) data.

Veiligheid
Verbetering van veiligheid en persoonlijke bescherming bij machine- en systeemgebruik door middel van opleidingen, trainingen en veiligheid scans speelt daarbij een belangrijke rol.

Adlatus uitdaging  AutoStore uitdaging

Klik hier voor de CO2 Footprint 2021 Royal Reesink.