Smart Solutions

Smart farming
Smart Solutions, letterlijk vertaald, staat voor slimme oplossingen en voor schonere en efficiëntere machines en processen. Een voorbeeld hiervan is Smart Farming, waar met precisielandbouw wordt ingespeeld op de variatie binnen een perceel. Door geautomatiseerd plaatselijk te bemesten, beregenen en gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen, kan het gebruik van (chemische of natuurlijke) middelen tot wel 65 procent worden teruggebracht.

Slimme systemen
Andere ‘smart solutions’ ontwikkelen we bijvoorbeeld door de ontwikkeling van volledig geautomatiseerde magazijnsystemen en we werken aan het elektrificeren en robotiseren van machines. Volledig geautomatiseerde magazijnen winnen steeds meer terrein. Mede door de opkomst van webwinkels, de versnelling in de logistiek en de trend naar same-day-delivery groeit de behoefte aan het opslaan en verwerken van goederen door automatische systemen. Daarbij werkt het sneller en efficiënter.

agrometius veld overzicht