Zuinig op de wereld

Alle bedrijfsactiviteiten van Royal Reesink hebben effect op het milieu. Deze effecten worden zo laag mogelijk gehouden.

Dit doen wij door:

 • Verantwoord gebruik van de benodigde grondstoffen
 • Gebruik van materialen die minder milieubelastend zijn
 • Verantwoord omgaan met noodzakelijke gevaarlijke stoffen
 • Bewust beheer en beperking van afvalstromen
 • Openstaan voor alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, waterstof en kernenergie

Royal Reesink werkt volgens een milieu en managementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14064-1 2012 en ISO 50001. Dit voornemen hebben wij vastgelegd in een beleidsverklaring.

COyou2coyou2
Bij Royal Reesink hebben ook de medewerkers een rol in CO2 reductie. Om iedereen binnen Royal Reesink bewust te maken, te betrekken en te verleiden tot gedrag dat meehelpt aan de CO2 reductie is een actieplan opgesteld: COyou2.

Ons doel voor 2030 (t.o.v. 2014):

 • 20% minder energieverbruik
 • CO2 uitstoot terugbrengen tot minimaal 49%
 • Aandeel duurzame energie minimaal 50%

Dit willen wij bereiken door:

 • inzet van zonnepanelen;
 • zuinigere installaties, betere isolatie en LED verlichting;
 • uitbreiding inkoop groene energie;
 • minder CO2 uitstoot met ons wagenpark, onze mobiliteit;
 • beste energie labels voor onze leaseauto’s;
 • gebruik van online vergadermogelijkheden zodat we minder reizen;
 • meer recyclen door alternatieve verwerkingsmethode afval;
 • optimalisering klimaatbeheersingssysteem.

Informatie over dit traject, de doelstellingen en een uitgebreide verwoording van wat wij doen om dit te bereiken staat omschreven in ons energie management actieplan die je hier kan lezen.