Onze mensen

Blije en gezonde medewerkers zijn de basis van een goed lopend bedrijf. Daarom zorgen we graag voor een werkomgeving waar iedere medewerker zich thuis voelt en niemand wordt uitgesloten. Bij Royal Reesink streven we naar diversiteit in ons medewerkersbestand. We zijn ervan overtuigd dat verschillende achtergronden, inzichten en meningen leiden tot meer succes. Medewerkers moeten zich vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn, te zeggen wat ze denken en zich te ontwikkelen met veel eigen verantwoordelijkheid.

Ontwikkeling
Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de veiligheid van onze mensen en omstanders niet in het geding komt. Wij werken aan duurzame inzetbaarheid en investeren in de gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Bij ons werken mensen met diverse opleidingsniveaus, expertise gebieden en achtergronden. Voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling stellen wij opleidingsbudgetten beschikbaar. Daarnaast besteden we actief aandacht aan kennisdeling.

Binnen Royal Reesink is het heel normaal dat medewerkers hun hele leven aan ons bedrijf verbonden zijn. Dat zegt veel over onze medewerkers, maar ook over onze organisatie. 

Onze Mensen